Βιορυθμιστική Ιατρική

και Ομοτοξικολογία
Βιορυθμιστική Ιατρική και Ομοτοξικολογία

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα θεραπείας που βασίζεται στην σταδιακή απομάκρυνση από τον οργανισμό των εξωγενών και ενδογενών τοξινών ενεργοποιώντας τις βιορυθμιστικές διεργασίες αυτοθεραπείας του ίδιου του οργανισμού του ατομού.

Ο HH. Reckeweg δημιούργησε την Ομοτοξικολογία έχοντας αυτή τη φιλοσοφία και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε Βιορρυθμιστική Ιατρική.

Η βιολογική έρευνα σε κυτταρικό επίπεδο είναι σε εξέλιξη δίνοντας ελπίδα στην επιστημονική τεκμηρίωση μελλοντικά.

Κατά τη λήψη του ομοιοπαθητικού ιστορικού εξετάζουμε το επίπεδο υγείας του ατόμου, σύμφωνα με τα οξέα ή χρόνια θέματα υγείας που αντιμετωπίζει και την ψυχονοητική του κατάσταση.

Ακολουθώντας αυτό το σύστημα Βιορυθμιστικής Ιατρικής χορηγούμε κατάλληλα επιλεγμένους συνδυασμούς ομοιοπαθητικών σκευασμάτων που βοηθούν στην αντιμετώπιση ορισμένων παθήσεων, συμπτωμάτων ή και ψυχικών καταστάσεων και μπορούν να χορηγούνται με ασφάλεια παράλληλα με την ιατρική αγωγή ή άλλες θεραπείες. Η θεραπεία παραμένει πάντα εξατομικευμένη.