Θεραπείες

Σώμα – Ψυχή – Νους

Σύγχρονες προσεγγίσεις αυτοβελτίωσης, προσωπικής ανάπτυξης, αυτογνωσίας και αυτοθεραπείας, προσαρμοσμένες θεραπευτικά, στις σωματικές, ψυχικές και νοητικές ανάγκες του ατόμου, τις συνήθειές του, τη φιλοσοφία και στάση ζωής του.
Mindfulness - Ενσυνειδητότητα

Mindfulness – Ενσυνειδητότητα

Η Ενσυνειδητότητα ή Mindfulness είναι μια διαδικασία που μας βοηθά να ζούμε την καθημερινότητα μας πιο συνειδητά…

Life Coaching – Προπονητική Ζωής

Life Coaching – Συμβουλευτική Ζωής

Το Life Coaching ή Συμβουλευτική Ζωής κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος προσφέροντας εξαιρετικά εργαλεία αυτογνωσίας…

Υπνοθεραπεία & Οραματισμός

Υπνοθεραπεία και Οραματισμός

Η Υπνοθεραπεία ως μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης συνδυάζει στοιχεία κλινικής ύπνωσης και θεραπευτικού οραματισμού…

Ψυχο-Νευρο-Ενδόκρινο-Ανοσολογία

Ψυχο-Νευρο-Ενδόκρινο-Ανοσολογία

Αποτελεί ένα σύστημα ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης με άξονα την αντιμετώπιση διάφορων καταστάσεων…