Σιάτσου | Αγάτσου

Shiatsu

Το Σιάτσου είναι μια παλιά εφηρμοσμένη τέχνη που ακολουθεί τις αρχές του βελονισμού και κατά την οποία η πίεση με τα δάχτυλα με κατάλληλους χειρισμούς σε βελονιστικά σημεία επιφέρει την ισορροπία και εναρμόνιση σώματος, ψυχής και νου συμβάλλοντας στην γενικότερη κατάσταση υγείας και ευεξίας του ατόμου.

Εφαρμόζουμε την τεχνική αυτή όπως την διδαχθήκαμε κατάτην προσέγγιση της φυσικοθεραπεύτριας Μαρίας Σαρλέ που για περισσότερα από τριάντα χρόνια εφάρμοσε και δίδαξε το Σιάτσου στην Ελλάδα.

Η Μ.Σαρλέ είναι επίτιμο μέλος του Συλλόγου Σιάτσου Ελλάδος ως η πρώτη που έφερε το Σιάτσου στην Ελλάδα. Αργότερα δημιούργηθηκαν οι επίσημες Σχολές που διδάσκουν εως και σήμερα το Σιάτσου στην Ελλάδα.

Το Σιάτσου τις τελευταίες δεκαετίεςκατάφερε να κερδίσει μια θέση στο θεραπευτικό πρόγραμμα ορισμένων νοσοκομείων ως συμπληρωματική θεραπεία κυρίως χάρη στην ομαδική προσπάθεια μέσω συλλόγων εξειδικευμένων θεραπευτών στο Σιάτσου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Agatsou

Το Agatsou (Αγάτσου) δημιουργήθηκε από την Μαρία Σαρλέ μέσα από την πορεία της ως φυσικοθεραπεύτρια, ασκούσα και διδάσκουσα το Σιάτσου για αρκετά χρόνια.

Agatsou (Αγάτσου)

Το Αγάτσου ως όνομα προέκυψε από την ένωση των λέξεων Αγάπη + Σιάτσου= Αγάτσου,

ενσωματώνοντας την τέχνη του Σιάτσου και τη θεραπευτική δύναμη της Αγάπης.

Συνδυάζει τεχνικές του Σιάτσου και άλλων εναλλακτικών και ολιστικών μεθόδων θεραπείας, προσεγγίζοντας το θεραπευτικό άγγιγμα μέσα από το πρίσμα της αγάπης στο δρόμο προς την αναζήτηση της τέχνης της θεραπείας.

Σήμερα η Μαρία ζει μια ήρεμη ζωή στο Βέλγιο με το σύζυγό της, έχοντας αναθέσει στα πνευματικά της παιδιά τη συνέχεια του έργου. Παραμένει σύντροφος πορείας στο όραμα, και με πλήρη εμπιστοσύνη για το έργο πουμας ανέθεσε.

Έτσι μέσα από το ρόλο της πιστοποιημένης εκπαιδεύτριας Αγάτσου, Teacher Agatsou, για τη συνέχεια και εξέλιξη του Αγάτσου, συνεχίζουμε την πορεία έχοντας διαμορφώσει την εξέλιξη του Agatsou, μέσα από το Quantum Agatsou Synthesis – QAS, ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης.