Κρυσταλλοθεραπεία

Κρυσταλλοθεραπεία

Η Κρυσταλλοθεραπεία είναι μια από τις αρχαιότερες μεθόδους θεραπείας.

Παρουσιάζεται ως μια παραδοσιακή μέθοδος θεραπείας στην οποία στο βάθος του χρόνου εμπλουτίστηκαν στοιχεία πολυπολιτισμικά καθώς αναφορές για την χρήση των κρυστάλλων σε θεραπείες παρουσιάζονται σε διάφορα μέρη της γης σε ένα ταξίδι μέσα στο χώρο και το χρόνο.

Προσεγγίζοντας ξανά την κρυσταλλοθεραπεία με ερευνητική διάθεση αλλά και σεβασμό σε μια αρχαία μέθοδο θεραπείας ερευνούμε και εφαρμόζουμε την κρυσταλλοθεραπεία εξατομικευμένα επιλέγοντας κάθε φορά τους κατάλληλους κρυστάλλους σε συνδυασμό με άλλες ασφαλείς θεραπευτικές τεχνικές, επιτυγχάνοντας καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.