Ομοιοπαθητική

Ομοιοπαθητική

Εφαρμόζουμε την Ομοιοπαθητική ακολουθώντας τις κλασσικές αρχές του S.Hahnemann.

Χορηγούμε το ένα φάρμακο κάθε φορά, επιλέγοντας την εξατομικευμένη θεραπεία και το κατάλληλο ομοιοπαθητικό φάρμακο μετά από μια ολοκληρωμένη λήψη ομοιοπαθητικού ιστορικού και σε κάθε επόμενη ομοιοπαθητική συνεδρία επιλέγουμε την πορεία θεραπείας εξετάζοντας όχι μόνο την σωματική κατάσταση του ασθενούς αλλά και την ψυχονοητική.

Επιλέγουμε να ακολουθούμε μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση και έτσι να εφαρμόζουμε την ομοιοπαθητική ως συμπληρωματική μέθοδο θεραπείας σε συνδυασμό με την ιατρική αγωγή που ήδη λαμβάνει ο θεραπευόμενος ή και σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Βασικός μας στόχος είναι η διαφύλαξη και η βελτίωση της υγείας του ατόμου.

Σε άτομα που δεν χρήζουν λήψη άλλης φαρμακευτικής αγωγής ή ακόμα λόγω αλλεργίας ή δυσανεξίας δεν μπορούν να λάβουν ορισμένες κατηγορίες χημικών φαρμάκων, η Ομοιοπαθητική είναι μια ασφαλής λύση με θαυμαστά αποτελέσματα βελτιώνοντας την συνολική υγεία και ευεξία του ατόμου.