Ολιστική Ιατρική

Ολιστική Ιατρική

Η Ολιστική Ιατρική είναι ουσιαστικά η ιατρική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία αντιμετωπίζουμε τον ασθενή ως ολότητα, ως ενότητα σώματος – ψυχής – νου και πνεύματος και επιλέγουμε ένα πλάνο θεραπείας συνδυάζοντας την επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική με άλλες θεραπευτικές μεθόδους, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της Ιπποκράτειου Ιατρικής, της ωφέλειας και της θεραπείας όχι μόνο την ασθένειας αλλά του ασθενούς ως σύνολο.

Δεν εστιάζουμε μόνο στο σύμπτωμα ή τη νόσο αλλά τη συνολική εικόνα και υγεία του ασθενούς. Για να το επιτύχουμε αυτό συνδυάζουμε διάφορα θεραπευτικά συστήματα παράλληλα με την ιατρική εκτίμηση της πορείας του ασθενούς και επιλέγουμε τις κατάλληλες για αυτόν μεθόδους.

Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει ένα ρεύμα της Ιατρικής όπου ορισμένες εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες κάτω από την παρακολούθηση του ιατρού εφαρμόζονται με ασφάλεια συμπληρωματικά προς την αγωγή που μπορεί ο ασθενής ήδη να λαμβάνει.

Συνδυάζοντας τη σύγχρονη ιατρική με άλλες ασφαλείς μεθόδους θεραπείας, οδηγούμαστε στην υγεία με τα βέλτιστα για τον ασθενή αποτελέσματα.

Κατά αυτό τον τρόπο βοηθάμε τον άνθρωπο που μας εμπιστεύεται την υγεία του, όχι μόνο να ακολουθήσει κάποια αγωγή ή ορισμένες θεραπευτικές οδηγίες αλλά ουσιαστικά επανεκπαιδεύοντάς τον στις πιο υγιείς συνήθειες, προσφέροντας θεραπευτικά εργαλεία και τεχνικές ώστε να βιώσει ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή του, με καλύτερη υγεία και καλύτερη ποιότητα ζωής.